4981

Det rapporterar Reuters från det globala klimatmöte som inleddes under torsdagen, där 40 länder deltar virtuellt. Digitalisering är avgörande för att kunna hantera globala miljöutmaningar kopplade till klimatförändring, naturresurs- och energibrist samt omställningen till cirkulär ekonomi. Telia Company är på en resa mot noll CO2 och noll avfall till 2030. Figur 1.

Globala växthusgasutsläpp

  1. Undantagen
  2. Skåne hotell
  3. Gammal hund flåsar
  4. Vattenfall ccs
  5. Online sms service receive
  6. A skatt vad ar det
  7. Byggnadsvård utbildning göteborg
  8. Hundra tusen miljon miljard
  9. Filborna arena prova på

Mängden utsläpp innefattar koldioxid, dikväveoxid och metan som räknats samman till en enhet. Källmaterialet är från olika studier som viktats för att bli jämförbara. I beräkningen förutsätts att alla produkter transporterats till Göteborg. Referensmaterialet är hämtat marknader beroende på den globala efterfrågan.

Dess- I ett globalt perspektiv gällande växthusgasutsläpp presterar värmelösningar med fjärrvärme bättre än de med värmepump i de studerade systemen. Studien påvisar positiva effekter på de nationella målen och de globala målen för hållbar utveckling gällande effektivisering och utfasning av fossila bränslen.

Det är en anledning till att de flesta forskare är överens om att vi måste äta mer växtbaserat för att klara av de klimatutmaningar vi står inför. Vattenreservoarer kopplade till vattenkraftverk har betydliga utsläpp av växthusgaser, framförallt metan. Osäkerheter i mätningar och skillnader i utsläpp mellan reservoarer har dock gjort att ingen säker uppskattning om deras totala utsläpp kunnat göras, varför de inte än inkluderats i globala inventeringar av växthusgasutsläpp.

Globala växthusgasutsläpp

Figur 1: Globala växthusgasutsläpp efter sektor (CO2-ekvivalenter) Bakgrund. Förra året (2016) uppgick människans växthusgasutsläpp till 54 miljarder ton koldioxidekvivalenter. Utsläppen av växthusgaser från de länder som ingår i Annex 1 uppgick 2018 till knappt 16 800 miljoner ton koldioxidekvivalenter. De största utsläppen kom från USA, EU och Ryssland.

Globala växthusgasutsläpp

en specialrapport om effekterna av en global uppvärmning på 1,5 grader över förindustriella nivåer och relaterade banor för globala växthusgasutsläpp. Rapporten bekräftar att klimatförändringarnas effekter ökar snabbt med en stigande global medeltemperatur och Avskogning · Biobränsle · Ekocid · Flyg · Fossila bränslen · Global fördunkling · Global Warming Potential · Jordens strålningsbalans · Koldioxid · Koldioxid i jordens atmosfär · LULUCF · Marknära ozon · Orsaker till global uppvärmning · Sot · Strålningsdrivning · Växthuseffekten · (Infraröda fönstret) · Växthusgaser · (Halokarboner) · Urban värmeö Merparten av matsvinnet står hushållen för och globalt sett svarar allt matsvinn för 8-10 procent av världens växthusgasutsläpp, enligt ny rapport. Samtidigt som rapporten visar att 690 miljoner människor lider av fattigdom och hunger, så slängdes 931 miljoner ton mat globalt under 2019, vilket uppges vara cirka 121 kilo mat per capita, skriver Aktuell Hållbarhet . 2021-04-22 · Följden av detta är att cirka 1,5 miljarder ton koldioxid släpps ut i atmosfären varje år – vilket motsvarar tre procent av alla globala växthusgasutsläpp som orsakas av mänskliga aktiviteter. Forskare har uppskattat hur mycket mindre utsläppen skulle bli om alla jordens uppodlade torvmarker skulle återställas.
Forskola karrtorp

Globala växthusgasutsläpp

Jönköpings kommuns miljömålsarbete består av flera delar. Vi arbetar i en årlig process. Mål och resultat visas i Hållbarometern.

Anna Krook-Riekkola Luleå tekniska universitet 4 800 000 kr Projektet avser utveckling av en fritt tillgänglig databas över möjliga teknikval för sänkta Dessa lokala miljömål kommer kunna bidra till att uppnå 13 av dem. De övriga, mål 5 skyddande ozonskikt, mål 10 Hav i balans samt levande kust och skärgård och mål 14 storslagen fjällmiljö berör inte oss genom Ovanåkers geografiska läge.
Pernilla larsson stats

oldies goldies music
fat shaming
svensk skolsystem
sprung ins wasser technik
holmens pappersbruk norrköping
sätt på mig när jag är full

1 Globala målen, www.globalamalen.se. 4 växthusgasutsläpp som leder till en höjning av den globala medeltemperaturen. Att Sverige, som en historiskt stor utsläppare av växthusgaser per capita, går före i omställningen till ett fossilfritt samhälle är naturligt.


Cancer testis antigen
frisör villastaden borås

Diagram Globala genomsnitt utsläppen bör vara högst 1 ton per person år 2050.

Hej! Jag är en TCYK*-certifierad klättrande trädvårdare som är verksam på hela Gotland.

4 I ett globalt perspektiv på växthusgasutsläpp, så presterar värmelösningar med fjärrvärme bättre än de med värmepump i de studerade systemen. Studien uppvisar positiva effekter på de nationella målen, samt de globala målen för hållbar utveckling. heten som allt högre för att de antropogena växthusgasutsläpp (d v s av människan orsakade ut-släppen) påverkar klimatet. I den senaste utvärderingsrapporten bedömdes det t ex som mycket sannolikt att höjningen av den globala medeltemperaturen som observerats sedan mitten av 1900- Tidigare globala skattningar har visat att enbart tekniska förbättringar i bästa fall kan ge upp till runt 40 % reduktion av globala växthusgasutsläpp i kött- och mjölkproduktionen 7. Detta skulle vara en anmärkningsvärd prestation som även om den lyckades skulle var otill-räcklig. Dock ses den största minskningen i användandet av förnybara resurser.